axtarılan

f. sif. riyaz. Hesablama yolu ilə təyin edilməli olan. Axtarılan kəmiyyət. Axtarılan ədəd.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • həll — 1. is. <ər.> 1. Ətraflı fikirləşib düşündükdən sonra çətin və ya dolaşıq bir məsələ haqqında bu və ya digər nəticəyə, qərara gəlmə, ona cavab tapma. Problemin həlli. // Bir məsələ haqqında qərara gəlmə, nəticə çıxarma. <Rüstəm bəy>… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • həqiqət — is. <ər.> 1. Doğrudan, həqiqətən olmuş və ya olan şey, hadisə və s. Həqiqət belədir. Həqiqəti olduğu kimi danışmaq. Həqiqət acı da olsa, demək lazımdır. Bunların heç biri həqiqətə oxşamır. – Siz bunu sanmayın həqiqətdir; Damağım gəldi, bir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ixtilaf — is. <ər.> Fikir ayrılığı və bunun nəticəsində doğan ziddiyyət, uymamazlıq, mübahisə. . . Həqiqət axtarılan yerdə mütləq ixtilaf olur. C. M.. <Rəhim bəy> Məşədi bəylə ixtilafını biryolluq həll etmək bəhanəsi ilə qardaşı evinə getdi. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mütləq — z. <ər.> 1. Labüd, şübhəsiz, əlbəttə, yəqin, hər halda. Həqiqət axtarılan yerdə də mütləq ixtilaf olur. C. M.. <İsmət:> Getmiş, artıq əsər yox qəhrəmandan; Mütləq məni eyləyirmiş imtəhan. H. C.. // Hər necə olur olsun, hər bir halda,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • məchul — sif. <ər.> 1. Bilinməyən, naməlum (məlum əksi). <Xədicə> hərəkətsiz gözlərini məchul bir nöqtəyə dirəyib baxırdı. S. H.. Çünki bəşər daima uçduqca uçmaq istər; Hər gün yeni və məchul bir qapı açmaq istər. M. Müş.. 2. riyaz. Məlum… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • üst — sif. və zərf 1. Bir şeyin ən yuxarı səthi, üzü; üzər (alt ziddi). Şkafın üstünü təmizləmək. – Sona kağızı mizin üstünə qoymuşdu. N. N.. Dildarın hirsi xeyli soyumuş, köpü bir az alınmışdı. Könülsüz könülsüz gedib, kuşetkanın üstündə oturdu. Ə.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əmsal — is. <ər. «misal» söz. cəmi> 1. klas. Oxşar(lar), bənzər kimi(lər). Şiəyəm, əmma nə bu əşkaldən; Sünniyəm, əmma nə bu əmsaldən. M. Ə. S.. 2. Misl, tay bərabər. Əmsalı görünməmiş (misli görünməmiş). 3. riyaz. Cəbri ifadədə ədədi (ya hərfi)… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.